Anosmia teriminin tıbbi anlamı; n. Koku duygusuzluğu, koku hassesi eksizliği, koku alma hissinin kaybolması,