Anosognosia teriminin tıbbi anlamı; n. Hastalığını bilmemek, hastalığını anlamak yeteneğinin kaybı.