Anosodiaphobia teriminin tıbbi anlamı; n. Hastalığa karşı kayıtsızlık, umursamazlık (özellikle felçlilerde görülür).