Anorectal teriminin tıbbi anlamı; a. Anus ve rektuma ait.