Anopia, Anopsia teriminin tıbbi anlamı; n. Körlük.