Antroscopy teriminin tıbbi anlamı; n. Sinüs muayenesi.