Antrotonia teriminin tıbbi anlamı; n. Pilor (mide kapısı) gerilimi.