Antrotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Antrum (özellikle antrum Highmori) trepanasyonu.