Antroscope teriminin tıbbi anlamı; n. Sinüs muayene cihazı, antroskop.