Antronalgia teriminin tıbbi anlamı; n. Üst çene sinüsü (antrum Highmori) ağrısı.