Antrotome teriminin tıbbi anlamı; n. Sinüs (bilhassa antrum Highmori) delmekte kullanılan bir çeşit trepan, antrotom.