Aorta Angusta teriminin tıbbi anlamı; Doğuştan aort darlığı.