Aorta Abdominalis teriminin tıbbi anlamı; anat. Böleç (diafram.) girişiyle 4. bel omuru gövdesi üzerindeki kolka çatalı arasındaki kolka bölümü.