Anxiety State (Anxiety Neurosis) teriminin tıbbi anlamı; Cinsi uyarım ve tatminin noksan olması gibi marazi bir korku ve sıkıntıya bağlı sinirlilik kompleksi, sıkıntı nevrozu.