Aorta Ascendens teriminin tıbbi anlamı; anat. Kolkanın, bürgeden (pericard) çıkıncaya değin uzanan, yükselen bölümü.