Aorta Thoracica teriminin tıbbi anlamı; anat. Aorta descendensin, böleç girişine değin erişen bölümü.