Aorta Descendens teriminin tıbbi anlamı; anat. Kolkanın, isthmusta kolka yayından başlayarak 4. bel omuru gövdesi üzerindeki kolka çatalına değin uzanan, alçalan bölümü.