Heroinism teriminin tıbbi anlamı; n. Eroin iptilası, eroinmanlık.