Heroin teriminin tıbbi anlamı; n. Eroin, morfin hülasası, diyamorfin.