Herniotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Fıtığın cerrahi tamiri, herniyotomi.