Herpangina teriminin tıbbi anlamı; n. pl. Ağzın arka bölümünde meydana gelen küçük vezikül ve yaralar.