Herpes teriminin tıbbi anlamı; n. Uçuk, içi sıvı ile dolu vezikül, erpes.