Herniorrhaphy teriminin tıbbi anlamı; n. Karınd uvarını dikerek yapılan cerrahi fıtık tamiri.