Hexaloidy teriminin tıbbi anlamı; n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının altı katına sahip oluşu.