Hexad teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Altı kıymetli bir atom.