Hexamine teriminin tıbbi anlamı; n. Toksisitesi düşük bir idrar yolu antiseptiği.