Hexavitamin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. 6 vitamini bir arada ihtiva eden bir müstahzar.