Hexokinase teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Adenozin trifosfattan hekzoslara fosfat taşıyan enzim.