Hexobarbitone teriminin tıbbi anlamı; n. Etkisi çabuk meydana çıkan, ancak oldukça kısa süren bir barbitürat.