Hexonic teriminin tıbbi anlamı; a. biochem. Hekson esaslarına ait.