Hexadactylism teriminin tıbbi anlamı; n. El veya ayakta altı parmak bulunuşu hali.