Phleborrhagia teriminin tıbbi anlamı; n. Ven'den gelen kanama, ven kanaması, fleboraji.