Phlebomanometer teriminin tıbbi anlamı; n. Ven tansiyonunu ölçme aleti.