Phlebometritis teriminin tıbbi anlamı; n. Uterus venlerinin iltihabı, flebometrit.