Phleborrhaphy teriminin tıbbi anlamı; n. Ven dikilmesi, fleborafi.