Phleboplasty teriminin tıbbi anlamı; n. Venin plastik tamiri, fleboplasti.