Phlebophlebostomy teriminin tıbbi anlamı; n. İki ven'in ağız ağıza getirilerek birbirine dikilmesi, fleboflebostomi.