Phosphorate teriminin tıbbi anlamı; v. biochem. Fosfor ile terkip etemk.