Phosphorated teriminin tıbbi anlamı; a. Fosforlu, fosfor ile terkip edilmiş.