Phosphoprotein teriminin tıbbi anlamı; n. Fosforik asit ve protein bileşiminden oluşan madde, fosfoprotein (casein v.s. gibi).