Phosphorescence teriminin tıbbi anlamı; n. Sıcaklık yaymadan fosfor gibi ışık verme.