Phosphopenia teriminin tıbbi anlamı; n. Vücudda fosfor azalamsı, vücudun fosforsuz kalması, fosfopeni.