Phosphoric teriminin tıbbi anlamı; a. biochem. Fosforlu, kuvvetli fosfor mileşimlerine ait.