Physiologic Salt Solution teriminin tıbbi anlamı; İzotoniksodyum klorür eriyiği sudaki %0.9'luk sodyum klorür eriyiği;