Physiologic(Al) Solution teriminin tıbbi anlamı; Vücut sıvılarına göre izotonik olan ve benzer tuzlar ihtiva eden çözelti.