Physiological Chemistry teriminin tıbbi anlamı; Fizyolojik kimya;