Physiologic Retraction Ring teriminin tıbbi anlamı; Doğum yeri esnasında üst ve alt uterus segmentleri arasındaki sınır, uterus'un kasılan ve genişleyen kısımları arasındaki hudut (Bu halka serviks uteri tam açıldığı zaman, semfiz pubis'in takriben 8 cm üzerindedir);