Physiologic(Al) Saline teriminin tıbbi anlamı; (Normal veya izotonik saline), sudaki %0.9'luk sodyum klorür çözeltisi.