Physiognomist teriminin tıbbi anlamı; n. Fizyonomi mütehassısı, fizyonom.