Physometra teriminin tıbbi anlamı; n. Rahim (uterus) boşluğunda gaz toplanması.